Naši furianti - 17.06.1917, Antonín Čepela (Petr Dubský)