Nápoj lásky (Opera)
Smetanovo divadlo, od 11.02.1992 do 19.03.1992 (6x)
Nastud. v italském orig. Inscenace pokračovala od 1.4.1992 v SOP. V SOP 22x, derniéra 23.6.1993.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Felice Romani
Inscenátoři
Dirigent : Graham Buckland
Kostýmy : Josef Jelínek
Sbormistr : Pavel Chaloupka
Spolupracovali
Asistent režie : Martin Otava
Asistent sbormistra : Jan Snítil
Hlavní inspicient : Olga Hlavsová
Nápověda : Jiřina Barochová