Pražský žid (Činohra)
Národní divadlo, od 11.07.1884 do 21.04.1901 (30x)
Převzato z repertoáru Prozatímního divadla. V repr. s: Smetana, Valdštýnův tábor (konc. prov.).
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Henrich Mates hrabě z Thurnu : Jiří Bittner, Josef Karel Chramosta, Jaroslav Pulda
Mikuláš Peldřimovský : Josef Frankovský, Adolf Pštross
P. Fr. Rozražovský : Edmund Chvalovský, Alois Sedláček
Přibík Jeníšek : František Kolár, Josef Šmaha
Václav Karion : František Horník