Malý král (Činohra)
Národní divadlo, od 03.07.1897 do 30.09.1897 (5x)
Slav. předst. na počest odhalení pomníku J. J. Stankovského. S: Fibich, Slavnostní předehra, Mužík, Proslov a Blodek, V studni (o). V repr. s dalšími inscenacemi.
Inscenátoři
Režie : Jakub Seifert
Role
Albrecht z Valdštýna : Jiří Bittner
Hrabě Pavel z Lichtenštejna : Jaroslav Pulda
Hrabě Julius Hardek : Adolf Pštross
Pán z Bassompierru : František Ferdinand Šamberk
Jiří z Terklasu : František Matějovský
Sluha : Emil Focht