Komenský učitelem národů (Živý obraz)
Národní divadlo, od 26.03.1892 do 31.03.1892 (3x)
S: Komenský, Škola mravovědy (č), Pelíšek, Věštba Komenského (č) a Vrchlický, Proslov. Slavnostní představení na třistaletou paměť narození Jana Amose Komenského.
Inscenátoři