Mraveneček a zvířátka (Dětská opera Praha) (Opera)
Divadlo Kolowrat, od 04.06.2005 do 04.06.2005 (1x)
Předloha
Hostování Přípravky DOP vedené Lucií Hájkovou. S: Martinů, Otvírání studánek (o).