Společná smrt milenců v Šiganawě (Ensemble Opera Diversa, Brno) (Opera)
Divadlo Kolowrat, od 03.03.2009 do 03.03.2009 (1x)
Popis
Hostování souboru Ensemble Opera Diversa v rámci 9. ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2009.
Ředitelka festivalu: Mgr. Lenka Šaldová, PhD. Hlavními pořadateli festivalu jsou Jednota hudebního divadla a Národní divadlo. 9. ročník Festivalu hudebního divadla Opera 2009 je oficiální doprovodnou akcí českého předsednictví v Radě Evropské unie.
Více o festivalu na www.divadlo.cz/JHD/cz/festival/festival.htm

Příběh Společné smrti milenců v Šinagawě vychází volně ze stejnojmenného příběhu japonského vypravěčského umění rakugo, jak ho zaznamenávají v knize Smích je mým řemeslem Věna a Zdeněk Hrdličkovi. Další inspirací byly japonské kjógeny Hanako a Buaku, první z nich komický, druhý spíše tragický. Výsledný příběh nezastírá japonské inspirace, ale zároveň je především příběhem, který má být srozumitelný pro každou kulturu – o rozhodnutí změnit život a o tom, kolik je k tomu potřeba svého odhodlání a tolerance od druhých. Šinagawa je dnes jedna z tokijských čtvrtí. Název v překladu znamená zboží (šina) – řeka (gawa) a obě slova hrají v opeře důležitou roli. Zboží je věc, která má svou hodnotu a svého majitele. Řeka a voda v ní jsou symbolem změny a stálé nestálosti.

Ensemble Opera Diversa je seskupení mladých profesionálních hudebníků a zpěváků, kteří si kladou za cíl interpretovat operu a hudbu diversně, tedy odlišně. Soubor uvádí do života klasickou komorní hudbu i zpěvohru v podobě původních (mini)oper autorské dvojice Ondřej Kyas (hudba) a Pavel Drábek (libreto). Jedním z cílů Ensemblu Opera Diversa je zpřístupňovat vážnou komorní hudbu i (mini)opery publiku v bezprostředním (neformálním) koncertním prostředí, ve kterém se stírá odstup mezi interprety a posluchači.
www.operadiversa.cz

Festivalu se Ensemble Opera Diversa účastní podruhé – v roce 2007 pobavila komickými minioperami Listonoš, Mortierové a krytí plemenné kočky a Loupežnická nevěsta a trojdílnou hororovou operou z Pardubicka Mluvící dobytek aneb Tajemné kosti.
Komorní opera z repertoáru Ensemblu Opera Diversa na motivy japonských příběhů.
Textové a hudební úpravy
Hudba : Ondřej Kyas
Autor libreta : Pavel Drábek
Inscenátoři
Dirigent : Tomáš Hanák
Choreografie : Hana Košíková
Kostýmy : Sylva Marková
Role
Sluha : Jakub Tuček
Vypravěč, Rybář, Starý sluha : Martin Šujan
Vypravěč-mim : Hana Košíková
Fagot