Miniatury 2010 – Dekka Dancers (Balet)
Stavovské divadlo, od 21.09.2010 do 21.09.2010 (1x)
Předloha
Nedokončený kus -
Hádej kolik je hvězd -
Intro -
No Identity -
Side Effects -
Popis
Již posedmé zařazuje balet Národního divadla na svůj repertoár titul s názvem Miniatury. Jedná se o komponovaný večer, choreografickou dílnu mladých tvůrců, kteří pracují na profesionální půdě řadu let a jsou současnými členy či sólisty baletního souboru. Umělecký šéf baletu ND, Petr Zuska, tímto dává příležitost mladým umělcům - choreografům, kteří dokazují, že nejsou pouhými nástroji ostatních tvůrců, ale že dovedou o tanci uvažovat, sami se rozvíjet a osobitým způsobem tvořit.
Nová generace mladých tvůrců vznikla a vytvořila v roce 2009 volné sdružení profesionálních choreografů a tanečníků s názvem DEKKA DANCERS. Zakládajícími členy jsou tanečníci baletu Národního divadla Tomáš Rychetský a Viktor Konvalinka s manažerem Ondřejem Kotrčem.
Toto sdružení si klade za cíl podporovat mladé talenty zejména v oblasti tance a pohybového divadla, ale také vzájemně mísit umělce různých oborů, prezentovat nové projekty, pořádat semináře a workshopy. Usiluje též o vytvoření kvalitního moderního tanečního tělesa, které v České republice stále chybí a ideově navazuje na odkaz řady úspěšných projektů TODAnce company OK pod produkcí Jiřího Opěly, Ondřeje Kotrče a pod uměleckým vedením Tomáše Rychetského, který získal řadu ocenění za současnou choreografii.
Komponovaný večer usiluje o nejvyšší uměleckou a interpretační úroveň a je sestaven z choreografií čtyř tvůrců, individualit, které se vyjadřují svým vlastním způsobem. Divák zde nalezne díla emotivního, abstraktního, hravého i filozofického charakteru, všechna interpretovaná samotnými choreografy nebo tanečníky Národního divadla, kteří mají chuť se pohybově a výrazově rozvíjet.

Stavovské divadlo, 21. září 2010 ve 20.00

DESET DE(K)KA TANCE

NEDOKONČENÝ KUS (Unfinished Piece)
Choreografie: Tom Rychetský
Hudba: Sigur Rós
Foto na scéně: Pavel Hejný
Tančí: Sylva Nečasová, Tom Rychetský
Choreografie zaznamenala v letošním roce mimořádný divácký a odborný ohlas ve finále choreografické soutěže v Hannoveru.

HÁDEJ KOLIK JE HVĚZD (Guess how many stars are there)
Choreografie: Hana Turečková, Tomáš Červinka
Hudba: Arvo Pärt
Tančí: Aya Watanabe, Tomáš Červinka
Kostýmy: Hana Beranová, Katarze
Motto: Spadnout do své duše a pátrat po jejím obsahu, vyjít ze sebe a poznat v sobě jiného člověka, otevřít svou mysl a putovat vesmírem bez hranic.

INTRO
Choreografie: Sylva Nečasová
Hudba: Portishead, Boby McFerrin
Tančí: Kristýna Němečková, Sylva Nečasová
Choreografie pro dvě dívky pojednává o vnitřním rozpoložení člověka – jeho pocitech, náladách a vnitřním boji se sebou samým. Tento duet byl vytvořen pro Mezinárodní týdny tance 2009 na Nové scéně Národního divadla.

NO IDENTITY
Choreografie: Viktor Konvalinka, Alexandre Katsapov, Tomáš Červinka
Hudba: Sigur Rós, Thomas Newman, Sege Lama, George Gershwin
Tančí: Viktor Konvalinka, Alexandre Katsapov, Tomáš Červinka

SIDE EFFECTS
Choreografie: Emir Fadda
Hudba: Muse
Tančí: Viktor Konvalinka, Aya Watanabe, Kristýna Němečková, Hana Turečková, Sylva Nečasová, Tom Rychetský, Tomáš Červinka, Alexandre Katsapov

Inspice Jiří Vrátil, asistent režie Lubor Kvaček.