Dybbuk (Itim Theatre Ensemble, Tel Aviv, Izrael) (Činohra)
Nová scéna, od 26.10.2010 do 27.10.2010 (2x)
Předloha
Popis
Hostování izraelského divadla Itim Theatre Ensemble, Tel Aviv.

Pod záštitou J. E. Jaakova Levyho, velvyslance Státu Izrael v ČR.

DYBBUK - MYSTICKÁ CESTA LÁSKY, SMRTI A VYKOUPENÍ
Hra je založená na náboženských kabalistických představách a rituálech. Praktikování kabaly a snahy o urychlení vykoupení jsou židovským věřícím zakázané. Channan, chudý zanícený student kabaly, se uchyluje k těmto mystickým rituálům a uzavře smlouvu s Ďáblem. Pokouší se tak změnit svůj osud a překonat překážky zakázané lásky mezi ním a Leah, dcerou bohatého obchodníka. Po vyvolání démonů Channanova ztracená duše vznášející se mezi dvěma světy najde útočiště jako dybbuk v těle Leah v její svatební den. Rabín Azriel (vůdce židovské náboženské obce), který se snaží Leah zachránit, se uchýlí k čarodějnictví a kabalistickým rituálům, aby získal vyšší moudrost, svatost a sílu vypudit z dívky dybbuka. Posedlá Leah však odmítá zříct se Channana a urputně se tomu brání. Rabínovi tak nezůstane nic jiného než provést násilný a krutý rituál exorcismu a exkomunikace. Milenci marně bojují až do posledního dechu. Jejich duše se opět spojí na věčné časy.

Délka představení: 105 min, bez přestávky

V inscenaci je použita píseň "Pro mě jsi krásná" - Ronen Shapira. Premiéra se uskutečnila 26.6.2008 na scéně divadla Cameri Theatre, Tel Aviv.
Textové a hudební úpravy
Hudba : Ran Bagno
Inscenátoři
Kostýmy : Yehudit Aharon
Scéna : Uri On
Role
Starší žena : Dina Limon
Starší muž : Avraham Yanai
Vypravěč : Zev Shimshoni
Rabín Azriel : Noam Ben Azar
Sender / Elhanan : Elhai Levit
Mrtvá nevěsta / Přítelkyně Ley / Mrtvá duše : Gazit Kolton
Mrtvý ženich / Učedník : Liron Bitton
Učedník / Mrtvý Nisan : Roy Shulberg
Učedník / Ženich : Guy Hermon
Učedník / Ženichův otec : Rotem Levy
Učednice / Přítelkyně Ley : Miki Barkan
Přítelkyně Ley / Mrtvá duše : Shira Alfandari
Přítelkyně Ley / Mrtvá duše : Tamar Rozenblat
Kůň : Lorry Cohen
Mrtvé loutky : Valeria Glozman
Spolupracovali
Adaptace : Rina Yerushalmi
Pohybová spolupráce : Marina Beltov