Na miskách vah (Moravské divadlo Olomouc) (Činohra)
Nová scéna, od 06.02.2011 do 06.02.2011 (1x)
Popis

Otázka viny a talentu v inscenaci s živým orchestrem. Lze na jednu misku vah položit koncentrační tábory a na druhou tóninu b moll? Wilhelm Furtwängler politiku a hudbu odděloval, hudba pro něj začínala tam, kde vše ostatní rezignovalo. Vedoucí Berlínské filharmonie a tvůrce novodobé interpretační tradice Wagnerových děl zůstal za druhé světové války v Německu a stal se nástrojem nacistické propagandy. Třebaže britský dramatik Ronald Harwood (1934) podrobil poctivé rešerši dostupné dokumenty, nezapřel svou chuť fabulovat a příběhu z Američany okupovaného Berlína roku 1946 dodal obecnou platnost. Hra se v originále jmenuje Taking Sides, řekněme „zaujmout stanovisko“, což napovídá, že konečným arbitrem sporu mezi geniálním dirigentem a múzami nedotčeným americkým vyšetřovatelem bude divák sám.

Hostování činohry Moravského divadla Olomouc. Součástí večera je také slavnostní udílení Cen Českého divadla.
Inscenátoři