Musica Bohemica (Koncert)
Stavovské divadlo, od 22.04.2011 do 22.04.2011 (1x)
Předloha
Popis
Slavnostní velikonoční koncert komorního souboru Musica Bohemica, který je proslavený v celé České republice již třicet pět let a jehož zakladatelem je významný umělec, všestranným hudebník a umělecký vedoucí souboru, pan Jaroslav Krček.

Soubor interpretuje hudbu od vrcholného baroka přes velké oratorní formy klasicismu až k hudbě současné. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování anonymní a lidové hudby, která je součástí různých tematických programů - vánočních a velikonočních koncertů nebo výchovných koncertů pro mládež.

V programu zazní duchovní hudba přítomnosti, minulosti a jarní lidové písně (části České mše Jaroslava Krčka, Hořické pašije a výběr ze suity Český rok).

Program:

Lidová mše - Kyrie, Sanctus, Benedictus
Česká mše - Agnus Dei
Hořické pašije - Písně 2, 3, 4, 5, 6
Český rok - Březen, Duben

Úpravy lidových písní českých a moravských:
Měla jsem já milovníčka, Koupala se má panenka, Hájo, hájedlo, Až já půjdu od Třeboně, Ta naše lavečka, Čí to husičky, Limbora, limbora, Za ten len, Okolo javora, Kolečko, Až pojedu vorat, Počkej, zastav.
Inscenátoři
Sbormistr : Jaroslav Krček
Spolupracovali
Hudební úprava : Jaroslav Krček