Proslov - na počest svátku jihoslovanského sjednocení (Ostatní)
Národní divadlo, od 30.11.1936 do 30.11.1936 (1x)
Předloha
Slav. předst. na počest svátku jihoslovanského sjednocení a na pozdrav jihoslovanské delegaci. Uvítací proslov přednese ministr školství a nár. osvěty Dr. Emil Franke. S: Smetana, Prodaná nevěsta (o)
Role
Přednes : Emil Franke