Proslov - na paměť domácího i zahraničního odboje za války, zvláště k oslavě spisovatelského projevu (Ostatní)
Národní divadlo, od 29.05.1937 do 29.05.1937 (1x)
Předloha
Dr. Emil Franke, ministr školství a národní osvěty. S: Šubert, Jan Výrava (č).
Role
Přednes : Emil Franke