Projev - k prvnímu výročí Divadelního zákona (Ostatní)
Národní divadlo, od 20.03.1949 do 20.03.1949 (1x)
S: Klicpera, Hadrián z Římsů (č)
Role
Přednes : Emil Konečný