Jan Roháč (Realistické divadlo Praha) (Činohra)
Divadlo 5. května, od 26.05.1949 do 26.05.1949 (1x)
Pohostinské vystoupení Realistického divadla Praha. Pro delegáty IX. sjezdu KSČ. Program s obsazením se nedochoval.