Večer Československého svazu mládeže (Ostatní)
Smetanovo divadlo, od 30.10.1952 do 30.10.1952 (1x)
Předloha
Oslava 35. výročí Velké říjnové revoluce a 34. výročí založení Komsomolu. Hrány tři obrazy z Mejtusovy opery Mladá garda.