Bachčisarajská fontána (SND Bratislava) (Balet)
Smetanovo divadlo, od 29.04.1953 do 29.04.1953 (1x)
Divadelní žatva 1953. Ukázkové představení Národního divadla v Bratislavě.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Gerhard Auer
Choreografie : Stanislav Remar
Kostýmy : Stanislav Remar
Role
Potocký, polský šlechtic : L´ubomír Pančev
Václav : Jozef Zajko
Mariina služebná : Izabella Černochová
Druhá žena chánova : Ľudmila Čejková
Přítelkyně Marie : Alica Flachová
Přítelkyně Marie : Alica Oppenheimerová
Přítelkyně Marie : Mária Dvorská-Ryšánková
Přítelkyně Marie : Estera Sobotová
Přátelé Václava : František Sládeček
Přátelé Václava : Peter Rapoš
Dvě polské paní : Alica Illyová, Jana Veselová
Spolupracovali
Asistent choreografie : Jozef Zajko
Hlavní inspicient : Anton Illenberger
Korepetitor : Karol Vait