Coppélia (Maďarská státní opera Budapešť) (Balet)
Smetanovo divadlo, od 18.10.1957 do 19.10.1957 (2x)
Předloha
Pohostinské vystoupení baletu Maďarské státní opery Budapešť.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Charles Nuitter
Inscenátoři
Choreografie : Gyula Harangozó
Kostýmy : Tivadar Márk
Role
Coppélius : Gyula Harangozó
Purkmistr : Imre Nádas
Zvonařský mistr : František Köszegi
Mistrova manželka : Josefina Morgányi
Maďarský strážmistr : Viktor Róna
Purkmistrova manželka : Eva Simon
Taneční mistr : Augustin (Ágoston) Balogh
Snoubenec Polky : Ladislav Tóth
Lepič plakátů : Tomáš Koren
Ponocný : Ladislav Rab
Spolupracovali
Asistent choreografie : Irena (Irén) Hamala
Instrumentace : Evžen Kenessey