Plameny Paříže (Státní divadlo Brno) (Balet)
Smetanovo divadlo, od 29.11.1957 do 29.11.1957 (1x)
Pohostinské vystoupení baletu Státního divadla Brno. Přehlídka vítězných souborů Divadelní žatvy 1957.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Jiří Pinkas
Choreografie : Jiří Nermut
Kostýmy : Josef A. Šálek
Režie : Jiří Nermut
Sbormistr : Vilibald Rubínek