Dům Bernardy Alby (Bohemia Balet) (Balet)
Stavovské divadlo, od 11.11.2017
Předloha
Hudební doprovod je hudební koláží.
Inscenátoři
Choreografie : Hana Litterová
Kostýmy : Hana Litterová