Svatba pana Balzaca (Teatr Polski, Varšava) (Činohra)
Tylovo divadlo, od 03.12.1961 do 03.12.1961 (1x)
Pohostinské vystoupení varšavského divadla Teatr Polski.
Inscenátoři
Role
Honoré Balzac : Lech Madaliňski
Ewelina Haňská, roz. Rzewuská : Janina Romanówna
Karolina Sayn-Wittgensteinová, roz. Iwanowská : Zofia Barwiňska
Alexandr Weryha-Darowski, správce panství : Maciej Maciejewski
Halperyn, bankéř : Leon Pietraszkiewicz
Apollo Korzeniowski, mladý soused : Ryszard Piekarski
Sewerka Wyležyňská : Renata Kossobudzka
Dyža Wyležyňská : Aleksandra Dmochowska
Anton, kuchař : E. Szupelak-Gliňski
Leon, lokaj : Wiktor Nanowski
Mosěj, kozáček : Czeslaw Bogdaňski
Spolupracovali
Asistent režie : Zygmunt Rzuchowski