Apolloopera (Slovenský filharmonický sbor) (Opera)
Nová scéna, od 19.06.2018 do 19.06.2018 (1x)
Předloha
Popis
Melodrama o jednom bombardování pro sbor, herce a trombón vychází ze skutečné události – 16. června 1944 spojenci bombardovali bratislavskou rafinerii Apollo. Dějová linie se opírá o reálné zprávy ze života meziválečné vícejazyčné Bratislavy. Každodenní život je zde konfrontován s napjatými událostmi čtyřicátých let 20. století. Text libreta vychází z archivních materiálů.
Hostování Slovenského filharmonického sboru v rámci přehlídky současného hudebního divadla Opera Nova 2018.
Inscenátoři
Dirigent : Jozef Chabroň