Němý kanár (Prague Modern) (Opera)
Nová scéna, od 26.06.2019 do 26.06.2019 (1x)
Popis
Opera Rudolfa Komorouse Němý kanár představuje vzorek tří osamělých postav toužících po naplnění. Tři malé i velké světy snažící se navzájem zmocnit / pochopit, ale navzdory jejich snaze vše selhává. Bolestné nedorozumění vyplývá z faktu, že se každý považuje za někoho jiného a snaží se o tom přesvědčit ty ostatní. Ačkoliv surreálný příběh unikající rozumovému chápání rámuje trojúhelník manželské nevěry, triumfuje zde nevinnost a cudnost. Ta vychází z charakteru Komorousovy něžné a ztišené hudby. Ta důsledně ponechává literární předloze její autonomii a slovům sílu sdělení. Inscenátoři ctili dadaistickou, snově skákavou literární předlohu a zároveň byli otevření s každou novou reprízou tuto inscenaci výtvarně adaptovat a proměňovat s ohledem na dané místo.
Hostování souboru Prague Modern v rámci Festivalu Opera Nova 2019.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Owen Underhill
Režie : Jan Horák
Role
Barate : Anne Grimm
Riquet : Alex Dobson