Porgy a Bess (SND Bratislava) (Opera)
Smetanovo divadlo, od 16.06.1975 do 17.06.1975 (2x)
Pohostinské vystoupení opery SND Bratislava.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : DuBose Heyward, Ira Gershwin
Inscenátoři
Dirigent : Tibor Frešo
Choreografie : Boris Slovák
Kostýmy : Christa Hahn
Režie : Günter Lohse
Sbormistr : Ladislav Holásek
Role
Porgy, mrzák : Juraj Hrubant
Crown, nakladač bavlny : Juraj Martvoň
Sporting Life : Pavel (Pavol) Gábor
Jake, rybář : Štefan Hudec
Clara, Jakeho žena : Jarmila Smyčková
Robbins, nakladač bavlny : Milan Kopačka
Serena, Robbinsova žena : Anna Martvoňová
Peter, prodavač medu : Gustáv Papp
Lily, Peterova žena : Nina Hazuchová
Annie, Serenina neteř : Štefánia Hulmanová
Jim, nakladač bavlny : Jiří (Juraj) Wiedermann
Mingo, rybář : Vojtech Schrenkel
Frazier, pokoutní advokát : Štefan Janči
Majitel pohřebního ústavu : Stanislav Beňačka
Prodavačka jahod : Anna Czaková
Prodavač krabů : Arnold Judt
Pohřební předzpěvačka : Sidonie Haljaková
Detektiv (mluvená role) : Lotár Radványi
Ohledač mrtvol (mluvená role) : Stanislav Beňačka
Pan Archdale (mluvená role) : Anton Kúrňava
Spolupracovali