Absolventský koncert tanečního oddělení Konzervatoře Praha (Balet)
Tylovo divadlo, od 19.05.1977 do 21.05.1977 (2x)
Předloha
Sinfonietta - Leoš Janáček
Hledejte ženu - Stan Kenton
Popis
Tančí absolventi Eva Asterová, Michaela Černá, Irena Jedličková, Elen Kutková, Zoja Mrázová, Renata Ríhová, Alena Stránská, Monika Vjazovcová, Ivo Fiala, Emil Ptáček, Libor Vaculík, Pavel Vokoun. Dále tančí posluchači přípravných ročníků a posluchači tanečního oddělení. Klavírní doprovod profesoři: Z. Karnecká, L. Ládková, A. Hanuš, J. Šaroun a J. Konstantin.
Ukázky z baletů a úspěšných čísel II. celostátní baletní soutěže.
Textové a hudební úpravy