Slavnostní koncert na závěr Měsíce československo-sovětského přátelství (Koncert)
Smetanovo divadlo, od 10.12.1981 do 10.12.1981 (1x)
Předloha
Uspořádal Ústřední výbor Národní fronty ČSSR s Ústředním výborem SČSP. Po projevu tajemníka ÚV KSČ Františka Pitra následovalo vystoupení Akademického souboru lidových tanců ŽOK z Moldavské SSR. Program se nedochoval.