Ke kořenům krásy (Ostatní)
Smetanovo divadlo, od 29.01.1982 do 29.01.1982 (1x)
Předloha
Slavnostní pořad pro delegáty a hosty VIII. celostátní konference Československé strany socialistické. Vystupují Musica Bohemica, Chorea Bohemica a Česká píseň. Program se nedochoval.