Slavnostní koncert k 112. výročí narození V. I. Lenina (Ostatní)
Smetanovo divadlo, od 22.04.1982 do 22.04.1982 (1x)
Předloha
Popis
Uspořádaly ústřední výbor KSČ, městský výbor KSČ v Praze, vláda ČSSR a ČSR, ÚV NF ČSSR a městský výbor Národní fronty v Praze. Promluvil tajemník ÚV KSČ Josef Havlín. V uměleckém pořadu se představil Symfonický orchestr Československého rozhlasu za řízení J. Hrnčíře. Program se nedochoval.