Slavnostní večer u příležitosti 37. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Ostatní)
Smetanovo divadlo, od 06.05.1982 do 06.05.1982 (1x)
Předloha
Popis
Slavnostní večer u příležitosti 37. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou. Uspořádaly ÚV KSČ, Městský výbor KSČ v Praze, vláda ČSSR a ČSR a ÚV NF ČSSR a ČSR. Projev přednesl tajemník ÚV KSČ Jan Fojtík. V kulturním programu vystoupil orchestr a balet Národního divadla, Ústřední hudba ČSLA, Smíšený sbor P. Kühna, Pražský mužský sbor a další pražští umělci. Program se nedochoval.