Slavnostní večer k zakončení Měsíce československo-sovětského přátelství (Ostatní)
Smetanovo divadlo, od 12.12.1984 do 12.12.1984 (1x)
Předloha
Popis
Po státních hymnách ČSSR a SSSR vystoupil s projevem předseda ÚKRK KSČ Jaroslav Hajn. Poté se na slavnostním koncertu představil taneční soubor Tulské oblastní filharmonie Rytmy planety. Program se nedochoval.
Uspořádaly Ústřední výbor Národní fronty ČSSR a Ústřední výbor SČSP.