Slavnostní shromáždění ke stému výročí narození Antonína Zápotockého (Ostatní)
Smetanovo divadlo, od 18.12.1984 do 18.12.1984 (1x)
Předloha
Popis
Uspořádaly ústřední výbor KSČ, městský výbor KSČ v Praze, ústřední výbor NF ČSSR, vláda ČSSR a Ústřední rada odborů. Projev přednesl člen předsednictva ÚV KSČ a předseda ÚRO Karel Hoffmann. Program následujícího koncertu se nedochoval.
Spoluúčinkují Severočeská filharmonie Teplice, členové baletu ND, pěvecký sbor Vysokoškolského uměleckého souboru a Pražský mužský sbor FOK.
Inscenátoři