Slavnostní shromáždění u příležitosti 115. výročí narození V. I. Lenina (Ostatní)
Národní divadlo, od 22.04.1985 do 22.04.1985 (1x)
Předloha
Popis
Uspořádaly ÚV KSČ, městský výbor KSC v Praze, ÚV NF ČSSR a ČSR, Federální shromáždění ČSSR, Česká národní rada, vláda ČSSR a ČSR a městský výbor Národní fronty v Praze. Projev přednesl kandidát předsednictva ÚV KSČ a tajemník ÚV KSČ Jan Fojtík. V uměleckém pořadu vystoupili přední umělci a soubory. Program se nedochoval.