Slavnostní večer k zakončení Měsíce československo-sovětského přátelství (Ostatní)
Smetanovo divadlo, od 12.12.1985 do 12.12.1985 (1x)
Předloha
Popis
V kulturním programu se představil Akademický velký sbor státního výboru SSSR pro televizi a rozhlas. Program vystoupení se nedochoval.
Uspořádaly ÚV NF ČSSR a ÚV SČSP. Projev přednesl člen sekretariátu ÚV KSČ Zdeněk Hoření.