Slavnostní koncert k 116. výročí narození V. I. Lenina (Ostatní)
Národní divadlo, od 22.04.1986 do 22.04.1986 (1x)
Předloha
Popis
Uspořádaly ústřední výbor KSČ a městský výbor KSČ v Praze, ústřední výbor Národní fronty ČSSR a ČSR, vláda ČSSR a ČSR, ČNR a městský výbor NF v Praze. Projev přednesl tajemník ÚV KSČ Josef Havlín. V kulturním pořadu zazněly verše Josefa Hory a díla ruských a sovětských hudebních skladatelů v podání našich předních umělců. Program se nedochoval.