Český Betlém - Czech Nativity (vánoční koncert) (Státní opera Praha) (Koncert)
Státní opera, od 25.12.2009 do 25.12.2009 (1x)
Předloha
Účinkuje Kühnův dětský sbor a Dechové kvinteto Academia. Program koncertu se nedochoval.
Inscenátoři
Dirigent : Jiří Chvála
Role
Účinkující : Kühnův dětský sbor
Hoboj : Zdeněk Rys
Klarinet : Petr Doněk
Lesní roh : František Pok
Fagot : Josef Janda