Benefiční koncert Noc v Opeře (Státní opera Praha) (Koncert)
Státní opera, od 09.10.2008 do 09.10.2008 (1x)
Předloha
Popis
Archivní složka obsahuje tyto materiály:
- divadelní cedule
- články z tisku
- smlouva o nájmu nebytových prostor pro konání koncertu mezi Státní operou Praha a Bon Art Production spol. s r.o.
Spoluúčinkuje orchestr Státní opery Praha. Výtěžek z koncertu je určen obecně prospěšné společnosti ESTETA, o. p. s. a Kontu Bariéry na pomoc nemocným a opuštěným dětem.
Inscenátoři
Dirigent : František Drs