Benefiční koncert Noc v Opeře (Státní opera Praha) (Koncert)
Státní opera, od 09.10.2008 do 09.10.2008 (1x)
Předloha
Spoluúčinkuje orchestr Státní opery Praha. Výtěžek z koncertu je určen obecně prospěšné společnosti ESTETA, o. p. s. a Kontu Bariéry na pomoc nemocným a opuštěným dětem.
Inscenátoři
Dirigent : František Drs