O lehkovážném Pierrotovi (Balet)
Národní divadlo, od 05.11.1904 do 11.04.1906 (13x)
S: Mascagni, Sedlák kavalír (o). V repr. s dalšími inscenacemi.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Fernando Beissier
Inscenátoři
Dirigent : Rudolf Zamrzla
Choreografie : Achille Viscusi
Role
Louisette : Anna Červená
Filine : Anna Korecká
Pochivet : Robert Polák
Pierrotek : Vlasta Novotná