Louskáček (Balet)
Národní divadlo, od 17.08.1908 do 15.08.1910 (24x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Neuveden
Úprava : Achille Viscusi
Inscenátoři
Dirigent : Rudolf Zamrzla
Choreografie : Achille Viscusi
Role
Tatínek : Emil Focht
Strýček : Achille Viscusi
Louskáček (Princ Pirlipat) : Jan Häusler
Myší král : Karel Váňa
Král Pohádek : Robert Polák
Královna Pohádek : Vilemína Hájková
Hofmistr : Rudolf Kafka
Ministr policie : Eugen Viesner
Ministr spravedlnosti : Josef Karásek
Ministr orby : Emil Focht
Ministr vyučování : Vítězslav Bartoš
Ministr financí : Josef Loos
Ministr války : Josef Hlaváček
Ministr námořnictva : Václav Zintl
Ministr obchodu : Karel Pulc
Druhá kuchařka : Anna Benešová
Princezna Hryzka : Marie Nebeská
Hlasatel : Josef Karásek
Královna z Dragantu : Zdenka Rydlová, Anna Sedláčková
Dědeček : Eugen Viesner
Pan učitel : Václav Zintl
Kuchař : Josef Loos