Absolventský koncert Taneční konzervatoře Praha (Balet)
Dne 23.06.2001 v 19:00
Stavovské divadlo
Předloha
Účinkují absolventi a maturanti osmiletého studia - obor klasický tanec. Program: Grand pas z baletu Paquita; Současné choreografie, ukázky lidového a charakterního tance; Lazebník sevillský aneb Figaro? Figaro!. Podrobný program se nedochoval.
Role
Účinkují: Martin Winter (Posluchač Konzervatoře), Jiří Urban (Posluchač Konzervatoře), Tereza Janečková (Posluchač Konzervatoře), Kateřina Vanyová (Posluchač Konzervatoře), Filip Juránek (Posluchač Konzervatoře), Miroslava Čechová (Posluchač Konzervatoře), Barbora Kaufmannová (Posluchač Konzervatoře), Sylva Hackländerová (Posluchač Konzervatoře), Naďa Uváčiková (Posluchač Konzervatoře), Lenka Špírková (Posluchač Konzervatoře)