Hudebně dramatická díla Václava J. Tomáška (Koncert)
Dne 30.04.1925 v 00:00
Stavovské divadlo
Předloha
Předehra k opeře Serafina - Václav Jan Tomášek
Marie Stuartovna - první výjev 3. dějství - Václav Jan Tomášek
Piccolominiové - devátý výjev 3. dějství - Václav Jan Tomášek
Loučení Hektorovo - Václav Jan Tomášek
Faust - Markétka u kolovrátku - Václav Jan Tomášek
Faust - výjev v chrámu s requiem - Václav Jan Tomášek
Operní představení Státní konservatoře hudby v Praze. Orchestr a sbor posluchačů konservatoře.