Jessika (Opera)

 

Národní divadlo, od 16.04.1905 do 10.03.1906 (7x)

Předloha:

Josef Bohuslav Foerster

Derniéra odp.

Textové a hudební úpravy:

Autor libreta : Jaroslav Vrchlický

Inscenátoři:

Dirigent : Karel Kovařovic
Režie : Josef Šmaha, Robert Polák

Role:

Antonio : František Šír
Bassanio : Bohumil Benoni
Lorenzo : Bohumil Pták
Graciano : Robert Polák
Shylok : Václav Kliment
Tubal : Emil Pollert
Lancelot Gobbo : Mirko (Vladimír) Štork
Jessika : Amalie Bobková, Táňa Umirová
Porcie : Růžena Maturová
Princ aragonský : Eugen Viesner
Princ marokánský : Václav Zintl
Gondolier : Bedřich Bohuslav
Hlasatel Porciin : Emil Focht
Náčelník sboru : Antonín Hlaváček

Seznam představení