Hamlet (Èinohra)

 

Národní divadlo, od 24.11.1926 do 21.11.1931 (45x)

Pøedloha:

William Shakespeare

Textové a hudební úpravy:

Pøeklad : Bohumil Štìpánek

Inscenátoøi:

Režie : Karel Hugo Hilar
Scéna : Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar

Role:

Claudius : Václav Vydra st.
Hamlet : Eduard Kohout, Zvonimír Rogoz
Horatio : Otto Rubík
Polonius : Saša Rašilov, Eugen Viesner
Laertes : Ladislav Boháè, Roman Tuma
Osrik : Jaroslav Prùcha, Eduard Tesaø, Eugen Viesner
Rosenkranz : Richard Záhorský
Guildenstern : Stanislav Neumann
Knìz : Gabriel Hart, Ladislav Pešek
První herec (Divadelní král) : Jaroslav Vojta
Divadelní královna : Jarmila Horáková, Božena Pùlpánová
První hrobník : František Roland
Druhý hrobník : Stanislav Neumann, Karel Váòa
Fortinbras : Bedøich Karen
Gertruda : Leopolda Dostalová
Ofelie : Jarmila Kronbauerová
Duch Hamletova otce : Karel Dostal
Marcelus : Josef Jeníèek, František Forman
Bernardo : Václav Vaòátko, Stanislav Strnad
Jiný šlechtic : Gabriel Hart, Ladislav Pešek
Posel : Eduard Blažek
Lucián : Gabriel Hart, Ladislav Pešek
Herec : Karel Kolár
Herec : Václav Vorel
Herec : Karel Jelínek
Voltimand : Eduard Blažek
Cornelius : Karel Jelínek
Reynaldo : František Roland
Prolog : Karel Kolár, Neuveden

Seznam pøedstavení

Dostupná dokumentace:

Fotogalerie:

Hamlet - 24.11.1926 (Leopolda Dostalová, Otto Rubík, Eduard Kohout, Václav Vydra st.)
Hamlet - 24.11.1926 (Leopolda Dostalová, Otto Rubík, Eduard Kohout, Václav Vydra st.)

Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman - návrh scény)
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman - návrh scény)

Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman - návrh scény)
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman - návrh scény)

Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman - návrh scény)
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman - návrh scény)

Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)<br>(foto: Karel Váòa)
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)
(foto: Karel Váòa)

Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)<br>(foto: Karel Váòa)
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)
(foto: Karel Váòa)

Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)<br>(foto: Karel Váòa)
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)
(foto: Karel Váòa)

Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)<br>(foto: Karel Váòa)
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)
(foto: Karel Váòa)

Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)
Hamlet - 24.11.1926 (Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna)

Hamlet - 24.11.1926, Eduard Kohout (Hamlet)<br>(foto: Karel Váòa)
Hamlet - 24.11.1926, Eduard Kohout (Hamlet)
(foto: Karel Váòa)

Hamlet - 24.11.1926, Eduard Kohout (Hamlet)<br>(foto: Karel Váòa)
Hamlet - 24.11.1926, Eduard Kohout (Hamlet)
(foto: Karel Váòa)

Hamlet - 24.11.1926, Eduard Kohout (Hamlet)<br>(foto: Cetl)
Hamlet - 24.11.1926, Eduard Kohout (Hamlet)
(foto: Cetl)

Hamlet - 24.11.1926, Eduard Kohout (Hamlet)
Hamlet - 24.11.1926, Eduard Kohout (Hamlet)

Hamlet - 24.11.1926, Eduard Kohout (Hamlet)
Hamlet - 24.11.1926, Eduard Kohout (Hamlet)

Hamlet - 24.11.1926, Eduard Kohout (Hamlet, uprostøed)<br>(foto: Karel Váòa)
Hamlet - 24.11.1926, Eduard Kohout (Hamlet, uprostøed)
(foto: Karel Váòa)

Hamlet - 24.11.1926, Jarmila Kronbauerová (Ofelie)
Hamlet - 24.11.1926, Jarmila Kronbauerová (Ofelie)

Hamlet - 24.11.1926, Leopolda Dostalová (Gertruda)
Hamlet - 24.11.1926, Leopolda Dostalová (Gertruda)

Hamlet - 24.11.1926, Leopolda Dostalová (Gertruda)
Hamlet - 24.11.1926, Leopolda Dostalová (Gertruda)

Hamlet - 24.11.1926, Leopolda Dostalová (Gertruda), Eduard Kohout (Hamlet)
Hamlet - 24.11.1926, Leopolda Dostalová (Gertruda), Eduard Kohout (Hamlet)

Hamlet - 24.11.1926, Otto Rubík (Horatio)
Hamlet - 24.11.1926, Otto Rubík (Horatio)

Hamlet - 24.11.1926, Saša Rašilov (Polonius)
Hamlet - 24.11.1926, Saša Rašilov (Polonius)

Hamlet - 24.11.1926, scéna
Hamlet - 24.11.1926, scéna

Hamlet - 24.11.1926, scéna
Hamlet - 24.11.1926, scéna

Hamlet - 24.11.1926, scéna (XV. obraz)<br>(foto: Karel Váòa)
Hamlet - 24.11.1926, scéna (XV. obraz)
(foto: Karel Váòa)

Hamlet - 24.11.1926, Václav Vydra st. (Claudius)<br>(foto: Karel Váòa)
Hamlet - 24.11.1926, Václav Vydra st. (Claudius)
(foto: Karel Váòa)

Hamlet - 24.11.1926, Václav Vydra st. (Claudius)
Hamlet - 24.11.1926, Václav Vydra st. (Claudius)

Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna<br>(foto: Karel Váòa)
Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna
(foto: Karel Váòa)

Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna
Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna

Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna
Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna

Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna (II. obraz)<br>(foto: Karel Váòa)
Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna (II. obraz)
(foto: Karel Váòa)

Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna (XI. obraz)
Hamlet - 24.11.1926, Vlastislav Hofman, Karel Hugo Hilar - scéna (XI. obraz)