Miroslav Barvík

 

Datum narození:

14.09.1919

Datum úmrtí:

02.03.1998

Životopis:

Narozen v obci Lužice (u Hodonína), zemřel v Brně. Hudební skladatel a kritik. Po maturitě na reálce v Hodoníně (1937) studoval skladbu a klavír na brněnské konzervatoři (1937-1942) a zároveň hudební vědu na univerzitě (absolvoval 1948). Byl také soukromým žákem V.Nováka (1942-1944), studium dokončil u J.Řídkého na mistrovské škole pražské konzervatoře (1946-1948). Působil jako pedagog, angažoval se kulturně i politicky. 1960 se stal referentem pro vysoké školy uměleckého směru na ministerstvu školství a kultury. Psal do Hudebních rozhledů, Literárních novin, Tvorby, Rudého práva, Rytmu aj.

Textové a hudební úpravy:

Na jih od 38. rovnoběžky premiéra: sezona 1950/1951 - hudba

Seznam představení