František Antonín Ernst

 

Životopis:

Pokřtěn 21.2.1745 v Jiřetíně pod Jedlovou, zemřel v Gothě. Učil se hudbě u svého děda a ve Varnsdorfu, doplnil své vzdělání na jezuitském gymnáziu a na pražské právnické fakultě (syndikus). Sekretář a houslista hraběte Salma. Ve hře na housle se zdokonalil u A.Lolliho, podnikl koncertní cestu po Německu a usadil se v Praze (1773). Stal se koncertním mistrem u dvora v Gothě (od 1778, po Jiřím Bendovi). Napsal četné houslové skladby, zabýval se později též zdokonalováním a výrobou houslí, pojednal o houslařství v Allgemeine Musikalische Zeitung 1805.

Je autorem titulů:

Koncert fis moll (Koncert)