Jindřich Hartl

 

Datum narození:

30.04.1856

Datum úmrtí:

11.09.1900

Životopis:

Narozen ve Staré Pace, zemřel ve Velké Kikindě (Maďarsko). Studoval reálku v Liberci a varhanní školu v Praze (absolvoval 1874). Působil jako varhaník a kapelník divadelních společností, např. 1884–1885 v Chebu, a jako varhaník a ředitel kůru, např. v Karlových Varech (1885) a ve Velvarech (1886). Stal se ředitelem kůru srbského chrámu a sbormistrem spolku Gusle ve Velké Kikindě (od podzimu 1890); přijal zde jméno Dobromil Tvrdovič.

Je autorem titulů:

Natalie (Opera)