Václav Holzknecht

 

Datum narození:

02.05.1904

Datum úmrtí:

13.08.1988

Životopis:

Narozen v Praze, zemřel v Praze. V Praze vystudoval i gymnázium (1923), Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (JUDr.1928) a Konzervatoř Praha (klavír u A.Šímy). V letech 1938-1942 právní úředník, zároveň koncertoval jako klavírista a propagoval Smetanovu tvorbu a soudobou hudbu, vystupoval též na festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu atd. Po skončení koncertní činnosti se plně věnoval kulturně popularizační činnosti. V letech 1942-1970 byl profesorem a ředitelem Konzervatoře Praha, kde uplatnil řadu podstatných reforem. Do kulturního života zasahoval nejen prací ve veřejných funkcích (v letech 1957-1973 předseda výboru Pražského jara aj.) a účastí na kongresech, soutěžích a konferencích, nýbrž i svou činností erudovaného hudebního publicisty, editora, kritika, redaktora a pedagoga. Napsal první souhrnnou teatrologickou publikaci věnovanou Osvobozenému divadlu (Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo). Od 7.10.1970 do 14.10.1972 byl pověřen funkcí šéfa opery ND (jako první hudební publicista v dějinách ND) a od 15.10.1972 do 31.12.1973 funkcí dramaturga. Od roku 1974 byl v důchodu, ale nadále spolupracoval s ND jako dramaturg. Spolupráce s ND začala již v době jeho působení na Konzervatoři Praha (společné vystoupení studentů Konzervatoře Praha a umělců ND v Kittlově opeře Francouzové před Nizzou, 1961 a ve Vranického Oberonovi, 1969, v tomto případě v Holzknechtově překladu a úpravě).

Vedoucí funkce v ND:

Šéf opery (sezona 1970/1971)
Šéf opery (sezona 1971/1972)
Šéf opery (sezona 1972/1973)

Je autorem titulů:

Projev - k 100. výročí premiéry Prodané nevěsty (Ostatní)
Proslov - Antonín Dvořák (Ostatní)
Proslov - k 90. výročí znovuotevření ND (Ostatní)
Slavnostní projev - k poctě Emy Destinnové (Ostatní)
Úvodní projev (Ostatní)
Úvodní slovo - k Mozartovým oslavám (Ostatní)
Úvodní slovo - ke společnému uvedení opery Titus Národním divadlem a Konzervatoří Praha (Ostatní)

Textové a hudební úpravy:

Oberon premiéra: sezona 1968/1969 - překlad

Inscenátor:

Slavnostní matiné Společnosti Otakara Ostrčila premiéra: sezona 1938/1939 - dirigent

Role:

Zpívající Benátky premiéra: sezona 1932/1933 - Hra na klavír
První koncert z díla Bedřicha Smetany (Léta mládí 1840-1857) premiéra: sezona 1933/1934 - Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír
Tryzna na paměť národního umělce Československa Josefa Hory premiéra: sezona 1944/1945 - Účinkuje
Humor v literatuře, hudbě a divadle premiéra: sezona 1945/1946 - Účinkuje
Večer Paula Verlaina premiéra: sezona 1945/1946 - Hra na klavír
Úvodní slovo - k Mozartovým oslavám premiéra: sezona 1955/1956 - Přednes
Medailón Antonína Dvořáka premiéra: sezona 1959/1960 - Přednes
Matiné k 100. výročí premiéry Prodané nevěsty premiéra: sezona 1965/1966 - Přednes
Úvodní slovo - ke společnému uvedení opery Titus Národním divadlem a Konzervatoří Praha premiéra: sezona 1965/1966 - Přednes
Matiné k poctě Emy Destinnové premiéra: sezona 1972/1973 - Přednes
Matiné k poctě národního umělce Otakara Jeremiáše premiéra: sezona 1972/1973 - Přednes
Slavnostní matiné k 90. výročí znovuotevření ND premiéra: sezona 1973/1974 - Přednes

Seznam představení

Dostupná dokumentace:

Fotogalerie:

Václav Holzknecht<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Václav Holzknecht
(foto: Jaromír Svoboda)

Václav Holzknecht
Václav Holzknecht