František Palacký

 

Datum narození:

14.06.1798

Datum úmrtí:

26.05.1876

Životopis:

Narozen v Hodslavicích u Nového Jičína, zemřel v Praze. Pocházel z rodiny luteránského kazatele a učitele. Studoval na evangelických školách v Trenčíně a Prešpurku, poté působil jako domácí učitel a vychovatel v aristokratických rodinách.
V roce 1823 přišel do Prahy a začal pracovat jako archivář rodiny Šternberků. Roku 1829 byl jmenován zemským historiografem s pověřením sepsat dějiny Království českého. Podílel se na založení Matice české (1831). V roce 1848 se otevřela jeho další významná životní kapitola – éra politické činnosti. Stal se "vůdcem národa" – předsedal Slovanskému sjezdu v Praze, byl poslancem ústavodárného sněmu. Po jeho rozpuštění a nástupu bachovského absolutismu se stáhl z politického života a soustředil se na vědeckou práci. Po pádu Bachova režimu se na počátku šedesátých let 19. století opět vrátil do veřejného dění.
Významnou úlohu sehrál Palacký spolu s Františkem Ladislavem Riegrem ve Sboru pro zřízení českého Národního divadla. Stal se jeho prvním předsedou (1850) a zajistil mu prestiž svou vědeckou, morální a politickou autoritou. Formuloval též provolání "Slovo k upřímným přátelům národa českého", ve kterém byl jasně vyjádřen politický cíl vzniku ND. 16. 5. 1868, při slavnosti pokládání základního kamene, byl František Palacký prvním, kdo poklepal kladívkem na základní kámen a řekl: "Ve jménu národa v Čechách a na Moravě jednotného požehnejž Pán Bůh dílu svatyně této, na které národu českému zjevovati a před očima stavěti se má všeliká mravní pravda i krása." Otevření ND se však nedočkal.

Dostupná dokumentace:

Fotogalerie:

František Palacký
František Palacký