Josef Winkler

 

Datum narození:

07.12.1885

Datum úmrtí:

25.03.1942

Další používaná jména:

Josef Vinkler

Životopis:

Narozen v Praze, zemøel v Mauthausenu (Rakousko). V roce 1906 absolvoval varhanní oddìlení Konzervatoøe Praha. V letech 1907-1908, 1909-1911 a 1912-1918 operetní a operní kapelník divadla v Brnì, mezitím krátce (1911/1912) kapelník Východoèeského divadla. O pøijetí do ND se ucházel již v roce 1911, 1914 a znovu 1918. Byl angažován až 15.4.1919 a v ND pak setrval do 30.8.1932. V sezónì 1932/1933 byl ještì dirigentem tzv.Lidové opery divadla Uranie a poté odešel do soukromí. V roce 1941 byl zatèen gestapem a po roce zemøel v koncentraèním táboøe.

Textové a hudební úpravy:

Ten, který dostává políèky premiéra: sezona 1919/1920 - hudba
Záhuba rodu Pøemyslovcù premiéra: sezona 1921/1922 - hudba
Ze života hmyzu premiéra: sezona 1921/1922 - hudba
Ze života hmyzu premiéra: sezona 1924/1925 - hudba

Inscenátor:

V studni premiéra: sezona 1895/1896 - dirigent
Carmen premiéra: sezona 1900/1901 - dirigent
Werther premiéra: sezona 1902/1903 - dirigent
Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1908/1909 - dirigent
Dalibor premiéra: sezona 1909/1910 - dirigent
Jakobín premiéra: sezona 1909/1910 - dirigent
Psohlavci premiéra: sezona 1910/1911 - dirigent
Aida premiéra: sezona 1912/1913 - dirigent
Maškarní ples premiéra: sezona 1912/1913 - dirigent
Tannhäuser a zápas pìvcù na Wartburce premiéra: sezona 1912/1913 - dirigent
Dvì vdovy premiéra: sezona 1914/1915 - dirigent
Rusalka premiéra: sezona 1914/1915 - dirigent
Její pastorkyòa premiéra: sezona 1915/1916 - dirigent
Èertova stìna premiéra: sezona 1916/1917 - dirigent
Mignon premiéra: sezona 1916/1917 - dirigent
Na starém bìlidle premiéra: sezona 1916/1917 - dirigent
Piková dáma premiéra: sezona 1916/1917 - dirigent
Šárka premiéra: sezona 1916/1917 - dirigent
Èert a Káèa premiéra: sezona 1917/1918 - dirigent
Boris Godunov premiéra: sezona 1918/1919 - dirigent
Faust a Markétka premiéra: sezona 1918/1919 - dirigent
Lešetínský kováø premiéra: sezona 1919/1920 - dirigent
Louisa premiéra: sezona 1919/1920 - dirigent
Poupì premiéra: sezona 1919/1920 - dirigent
Šelma sedlák premiéra: sezona 1919/1920 - dirigent
Tosca premiéra: sezona 1919/1920 - dirigent
Bohema premiéra: sezona 1920/1921 - dirigent
Dimitrij premiéra: sezona 1920/1921 - dirigent
Eugen Onìgin premiéra: sezona 1920/1921 - dirigent
Fra Diavolo premiéra: sezona 1920/1921 - dirigent
Messinská nevìsta premiéra: sezona 1920/1921 - dirigent
Sylvia premiéra: sezona 1920/1921 - dirigent
Hoffmannovy povídky premiéra: sezona 1921/1922 - dirigent
Komedianti premiéra: sezona 1921/1922 - dirigent
Královnin omyl premiéra: sezona 1921/1922 - dirigent
Madame Butterfly premiéra: sezona 1921/1922 - dirigent
Rigoletto premiéra: sezona 1921/1922 - dirigent
Sedlák kavalír premiéra: sezona 1921/1922 - dirigent
Tajemství premiéra: sezona 1921/1922 - dirigent
Židovka premiéra: sezona 1921/1922 - dirigent
Hubièka premiéra: sezona 1922/1923 - dirigent
Lazebník sevillský premiéra: sezona 1922/1923 - dirigent
Lohengrin premiéra: sezona 1922/1923 - dirigent
Louskáèek premiéra: sezona 1922/1923 - dirigent
Manon premiéra: sezona 1922/1923 - dirigent
Otello premiéra: sezona 1922/1923 - dirigent
Poustevníkùv zvonek premiéra: sezona 1922/1923 - dirigent
Prodaná nevìsta premiéra: sezona 1922/1923 - dirigent
Troubadour premiéra: sezona 1922/1923 - dirigent
Bílá paní premiéra: sezona 1923/1924 - dirigent
Braniboøi v Èechách premiéra: sezona 1923/1924 - dirigent
Èertova stìna premiéra: sezona 1923/1924 - dirigent
Dalibor premiéra: sezona 1923/1924 - dirigent
Dvì vdovy premiéra: sezona 1923/1924 - dirigent
Radúz a Mahulena premiéra: sezona 1923/1924 - dirigent
Pád Arkuna premiéra: sezona 1924/1925 - dirigent
Pan Twardowski premiéra: sezona 1924/1925 - dirigent
Rusalka premiéra: sezona 1924/1925 - dirigent
Šeherazáda premiéra: sezona 1924/1925 - dirigent
V studni premiéra: sezona 1924/1925 - dirigent
Ze života hmyzu premiéra: sezona 1924/1925 - dirigent
Bouøe premiéra: sezona 1925/1926 - dirigent
Dráteník premiéra: sezona 1925/1926 - dirigent
Hedy premiéra: sezona 1925/1926 - dirigent
Její pastorkyòa premiéra: sezona 1925/1926 - dirigent
Polský žid premiéra: sezona 1925/1926 - dirigent
Šárka premiéra: sezona 1925/1926 - dirigent
U Božích muk premiéra: sezona 1925/1926 - dirigent
Carmen premiéra: sezona 1926/1927 - dirigent
Èert a Káèa premiéra: sezona 1926/1927 - dirigent
Dìdùv odkaz premiéra: sezona 1926/1927 - dirigent
Eva premiéra: sezona 1926/1927 - dirigent
Fra Diavolo premiéra: sezona 1926/1927 - dirigent
Kdo je na svìtì nejmocnìjší? premiéra: sezona 1926/1927 - dirigent
Kristus na hoøe Olivetské premiéra: sezona 1926/1927 - dirigent
Werther premiéra: sezona 1926/1927 - dirigent
Dimitrij premiéra: sezona 1927/1928 - dirigent
Jakobín premiéra: sezona 1927/1928 - dirigent
Šelma sedlák premiéra: sezona 1927/1928 - dirigent
Eugen Onìgin premiéra: sezona 1929/1930 - dirigent
JidᚠIškariotský premiéra: sezona 1929/1930 - dirigent
Hoffmannovy povídky premiéra: sezona 1930/1931 - dirigent
Lazebník sevillský premiéra: sezona 1930/1931 - dirigent
Na starém bìlidle premiéra: sezona 1930/1931 - dirigent
Bohema premiéra: sezona 1931/1932 - dirigent
Lakmé premiéra: sezona 1931/1932 - dirigent
Vilém Tell premiéra: sezona 1931/1932 - dirigent
Švanda dudák premiéra: sezona 1932/1933 - dirigent

Role:

Matiné Klubu sólistù ND premiéra: sezona 1920/1921 - Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír, Hra na klavír

Seznam pøedstavení

Dostupná dokumentace:

Fotogalerie:

Josef Winkler
Josef Winkler