Arnošt Šváb-Polabský

 

Datum narození:

05.02.1860

Datum úmrtí:

10.10.1936

Další používaná jména:

Arnošt Schwab-Polabský
Arnošt Polabský

Životopis:

Narozen v Brandýse nad Labem, zemřel v Brandýse nad Labem. Pocházel z rodiny brandýského měšťana a kupce. Po studiích na nižší reálce v Brandýse absolvoval v Praze obchodní akademii. Poté byl zaměstnán v otcově podniku nejprve jako kupec, po otcově smrti jako prokurista. 1887 byl jmenován městským účetním. Když byla v Brandýse založena městská spořitelna, pracoval v ní v různých funkcích. Byl členem Matice divadelní, literárního a řečnického spolku Slavia. Překladatel z polštiny, referent o polské literatuře.

Textové a hudební úpravy:

Těžké ryby premiéra: sezona 1883/1884 - překlad
Příbuzní premiéra: sezona 1884/1885 - překlad
Po smrti tetině premiéra: sezona 1887/1888 - překlad
Manžel ze zdvořilosti premiéra: sezona 1892/1893 - překlad
Klub mládenců premiéra: sezona 1893/1894 - překlad
Hostinný dům premiéra: sezona 1895/1896 - překlad

Seznam představení