Hostující soubory v sezóně

SEZONA 1895/1896

Pražští ochotníci
Naši furianti (Pražští ochotníci) (Národní divadlo od 07.10.1895 do 07.10.1895)